zmluvy.eGov.sk
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 95141 Lužianky
kód obce 580899, IČO 34003517

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o dielo 3.5.2012
Zmluva bola zverejnená: 03.05.2012 / 07:07:17,
nadobudla účinnosť: 04.05.2012
Predmet Prechody pre chodcov s osvetlením
Partner Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty, IČO: 34314172, Nová 8, Nitra, 949 01
Cena 23860.03 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 03.05.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 08.06.2012 / 08:08:54,
nadobudol účinnosť: 09.06.2012
Predmet Prechod č. 7 - Železničná stanica Prechod č.8 - Na Ihrisko
Partner Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty, IČO: 34314172, Nová 8, Nitra, 949 01
Cena 14997.46 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 08.06.2012
Dátum účinnosti 09.06.2012
Dátum podpisu 10.05.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 2222ea954a0
Jozef Bojda
starosta obce