zmluvy.eGov.sk
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 95141 Lužianky
kód obce 580899, IČO 34003517

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 28/NR/2012
Zmluva bola zverejnená: 03.05.2012 / 09:09:55,
nadobudla účinnosť: 04.05.2012
Predmet Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu."Kamerový monitorovací systém v obci Lužianky - Bezpečné Lužianky"
Partner OBVODNÝ ÚRAD NITRA, Štefánikova trieda 69, Nitra, 949 01
Cena 3000.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 02.05.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 2224acfe840
Jozef Bojda
starosta obce