zmluvy.eGov.sk
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 95141 Lužianky
kód obce 580899, IČO 34003517

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 183/2012
Zmluva bola zverejnená: 29.05.2012 / 10:10:13,
nadobudla účinnosť: 30.05.2012
Predmet dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
Partner Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, Štefánikova tr. 69, Nitra, 949 01
Cena 300.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 22.05.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 22ce7ceca40
Jozef Bojda
starosta obce