zmluvy.eGov.sk
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 95141 Lužianky
kód obce 580899, IČO 34003517

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. zmluva na kamerový systém
Zmluva bola zverejnená: 01.06.2012 / 08:08:19,
nadobudla účinnosť: 02.06.2012
Predmet Dodávka a montáž kamerového systému pre obec
Partner CZ CZ Nitra s.r.o., IČO: 31419470, Zlatomoravecká 5, Nitra, 949 01
Cena 18942.24 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 19.03.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 22dc88f2b10
Jozef Bojda
starosta obce