zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 267
Zmluva bola zverejnená: 18.07.2012 / 10:10:10,
nadobudla účinnosť: 19.07.2012
Predmet elektrina
Partner Stredoslovenská energetika, IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 25.06.2012
Platnosť od 25.06.2012
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 23bfc89e890
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie