zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 289
Zmluva bola zverejnená: 17.09.2012 / 12:12:40,
nadobudla účinnosť: 18.09.2012
Predmet licencia
Partner Kros a.s., IČO: 31635903, A.Rudnaya 21, Žilina, 010 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 11.09.2012
Platnosť od 11.09.2012
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 24e0c1001e0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie