zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 341
Zmluva bola zverejnená: 08.11.2012 / 14:02:23,
nadobudla účinnosť: 09.11.2012
Predmet prenájom zariadení
Partner Ústav informácií a prognóz školstva, IČO: 039691, Staré grunty 52, Bratislava, 842 44
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 14.06.2012
Platnosť od 14.06.2012
Platnosť do 31.12.2012
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 261e69fccc0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie