zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 437
Zmluva bola zverejnená: 19.03.2013 / 15:03:02,
nadobudla účinnosť: 20.03.2013
Predmet kultúrne poukazy
Partner Občianske združenie Divadlo Clipperton, IČO: 42029953, Kukučínova 2045, Snina, 069 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 13.03.2013
Platnosť od 13.03.2013
Platnosť do 13.03.2013
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 2902d11fcd0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie