zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok, Slavkovská 19, 06001 Kežmarok
kód obce , IČO 36155667

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 27/2013
Zmluva bola zverejnená: 26.09.2013 / 14:02:40,
nadobudla účinnosť: 27.09.2013
Predmet Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č.XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve"
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, IČO: 37938606
Cena 456.54 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 26.09.2013
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 07.01.2014 / 12:12:13,
nadobudol účinnosť: 08.01.2014
Predmet Zmena čísla účtu.
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, IČO: 37938606
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 07.01.2014
Dátum účinnosti 08.01.2014
Dátum podpisu 26.11.2013
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 2cd564d6e90
Ing.Marta Pergnáthová
konateľ organizácie