zmluvy.eGov.sk
Organizácia Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš, A. Sládkoviča 10, 082 21 Veľký Šariš
kód obce , IČO 37880047

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 3/2015
Zmluva bola zverejnená: 08.09.2015 / 07:07:55,
nadobudla účinnosť: 09.09.2015
Predmet prenájom nebytových priestorov
Partner Miroslav Sučko, Južná 1, Veľký Šariš, 08221
Cena 365.20 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu neuvedený
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 3bf40e99d30
Mgr. Vrabľová Iveta
konateľ organizácie