zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o dielo
Zmluva bola zverejnená: 15.03.2016 / 10:10:26,
nadobudla účinnosť: 16.03.2016
Predmet Zmluva o dielo č. 16/2016/08411/M/O
Partner Cesty Nitra a.s., IČO: 34128344
Cena 652951.07 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 15.03.2016
Platnosť od 15.03.2016
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. Dodatok č.1
Dodatok bol zverejnený: 12.03.2018 / 14:02:01,
nadobudol účinnosť: 13.03.2018
Predmet Dodatok č. 1 k ZoD č. 16/2016/08411/M/O Rekonštrukcia MK po pozemkových úpravách v obci Horné Hámre
Partner Cesty Nitra a.s., IČO: 34128344
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 12.03.2018
Dátum účinnosti 13.03.2018
Dátum podpisu 12.03.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 406c71eca80
Ing. Milan Mokrý
starosta obce