zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
Zmluva bola zverejnená: 17.05.2016 / 10:10:01,
nadobudla účinnosť: 18.05.2016
Predmet Zmluva o NFP
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 9013929.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 04.05.2016
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 25.08.2016 / 15:03:56,
nadobudol účinnosť: 26.08.2016
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 25.08.2016
Dátum účinnosti 26.08.2016
Dátum podpisu 12.08.2016
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 2
Dodatok bol zverejnený: 30.09.2016 / 09:09:52,
nadobudol účinnosť: 01.10.2016
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 30.09.2016
Dátum účinnosti 01.10.2016
Dátum podpisu 19.09.2016
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 3
Dodatok bol zverejnený: 15.06.2017 / 10:10:50,
nadobudol účinnosť: 16.06.2017
Predmet Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 15.06.2017
Dátum účinnosti 16.06.2017
Dátum podpisu 08.03.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 4
Dodatok bol zverejnený: 15.06.2017 / 10:10:42,
nadobudol účinnosť: 16.06.2017
Predmet Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 15.06.2017
Dátum účinnosti 16.06.2017
Dátum podpisu 15.06.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 5
Dodatok bol zverejnený: 24.01.2018 / 16:04:07,
nadobudol účinnosť: 25.01.2018
Predmet Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Dátum účinnosti 25.01.2018
Dátum podpisu 24.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 6.
Dodatok bol zverejnený: 27.02.2018 / 14:02:01,
nadobudol účinnosť: 28.02.2018
Predmet Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 27.02.2018
Dátum účinnosti 28.02.2018
Dátum podpisu 27.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 7
Dodatok bol zverejnený: 26.04.2018 / 13:01:31,
nadobudol účinnosť: 27.04.2018
Predmet Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 26.04.2018
Dátum účinnosti 27.04.2018
Dátum podpisu 23.04.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 41cc69ed410
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce