zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. INV/168/2016/6078
Zmluva bola zverejnená: 27.12.2016 / 09:09:36,
nadobudla účinnosť: 28.12.2016
Predmet Zmluva o dielo
Partner TuCon a.s., IČO: 44802030, K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04
Cena 7645903.16 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2016
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. Príloha
Dodatok bol zverejnený: 23.05.2017 / 11:11:52,
nadobudol účinnosť: 24.05.2017
Predmet Ohlásenie subdodávateľov, Svätý Peter - celo obecná splašková kanalizácia a ČOV
Partner TuCon a.s., IČO: 44802030, K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 23.05.2017
Dátum účinnosti 24.05.2017
Dátum podpisu 23.05.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. príloha
Dodatok bol zverejnený: 30.05.2017 / 08:08:20,
nadobudol účinnosť: 31.05.2017
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o dielo SUB/167/2016/6078
Partner TuCon a.s., IČO: 44802030, K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 30.05.2017
Dátum účinnosti 31.05.2017
Dátum podpisu 27.12.2016
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 30.08.2017 / 15:03:48,
nadobudol účinnosť: 31.08.2017
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - zmena ceny po zohľadnení menej významnej zmeny zo dňa 14.07.2017
Partner TuCon a.s., IČO: 44802030, K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04
Cena 9169816.08 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 30.08.2017
Dátum účinnosti 31.08.2017
Dátum podpisu 28.08.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 3.
Dodatok bol zverejnený: 11.01.2018 / 13:01:24,
nadobudol účinnosť: 12.01.2018
Predmet Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Partner TuCon a.s., IČO: 44802030, K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 11.01.2018
Dátum účinnosti 12.01.2018
Dátum podpisu 11.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 2.
Dodatok bol zverejnený: 06.02.2018 / 14:02:04,
nadobudol účinnosť: 07.02.2018
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Partner TuCon a.s., IČO: 44802030, K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04
Cena 9333545.79 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 06.02.2018
Dátum účinnosti 07.02.2018
Dátum podpisu 02.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 46735e9d110
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce