zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20170207
Zmluva bola zverejnená: 07.02.2017 / 09:09:17,
nadobudla účinnosť: 08.02.2017
Predmet Zmluva o úvere 75/CC/17
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, Bratislava, 83237
Cena 1000000.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 02.02.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 75/CC/17-D1
Dodatok bol zverejnený: 08.02.2018 / 09:09:27,
nadobudol účinnosť: 09.02.2018
Predmet Dodatok k zmluve o úvere
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, Bratislava, 83237
Cena 1000000.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 08.02.2018
Dátum účinnosti 09.02.2018
Dátum podpisu 05.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 476df1dd0b0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce