zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. CRZ č.: 1807/2017/LSR
Zmluva bola zverejnená: 08.03.2017 / 11:11:13,
nadobudla účinnosť: 09.03.2017
Predmet Nájomná zmluva
Partner Lesy SR, štátny podnik, IČO: 36038351, Koháryho 2, Levice, 934 43
Cena 76.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 03.03.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 09.07.2018 / 10:10:00,
nadobudol účinnosť: 10.07.2018
Predmet Dodatok č. 1
Partner Lesy SR, štátny podnik, IČO: 36038351, Koháryho 2, Levice, 934 43
Cena 246.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 09.07.2018
Dátum účinnosti 10.07.2018
Dátum podpisu 02.07.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4830d084c40
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce