zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2017
Zmluva bola zverejnená: 08.03.2017 / 13:01:18,
nadobudla účinnosť: 09.03.2017
Predmet Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Pribeta a odovzdávanie odpadovej vody na mestskú ČOV v Hurbanovo
Partner Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, ,
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 27.02.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 483225f5910
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie