zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2012
Zmluva bola zverejnená: 08.03.2017 / 15:03:29,
nadobudla účinnosť: 09.03.2017
Predmet DODATOK č. 8 k nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
Partner Mesto Hurbanovo
Cena 68000.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 07.11.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 483389ede40
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie