zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2/2013
Zmluva bola zverejnená: 08.03.2017 / 17:05:52,
nadobudla účinnosť: 09.03.2017
Predmet DODATOK č. 3 k zmluve c. 45/03/07680/0
Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Cena 1.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 11.04.2013
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 48345c9afb0
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie