zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 5/2013
Zmluva bola zverejnená: 08.03.2017 / 17:05:53,
nadobudla účinnosť: 09.03.2017
Predmet DODATOK č. 6 k nájomnej zmluve o nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení uzatvorenej dňa 02.03.2006
Partner Obec Bajč
Cena 3500.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 28.11.2013
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 48347266440
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie