zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2/2017
Zmluva bola zverejnená: 09.03.2017 / 10:10:10,
nadobudla účinnosť: 10.03.2017
Predmet Zmluva o Manažmente projektu
Partner MP Profit PB, s.r.o., IČO: 50068849, Hliníky 712/25, Považská Bystrica, 01701
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 06.03.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4837a74f570
Ing. Marek Straka
starosta obce