zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 5/2017
Zmluva bola zverejnená: 16.03.2017 / 11:11:48,
nadobudla účinnosť: 17.03.2017
Predmet Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
Partner VIZUALDK stavby, s.r.o., IČO: 475850056, M. R. Štefánika 1833, Dolný Kubín, 02601
Cena 14000.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 16.03.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 48674577810
Ing. Marek Straka
starosta obce