zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 7/2017
Zmluva bola zverejnená: 17.03.2017 / 13:01:36,
nadobudla účinnosť: 18.03.2017
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Partner eGov Systems spol s r. o., IČO: 35827521
Cena 60.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 08.03.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 486eca9c5c0
Ing. Marek Straka
starosta obce