zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2014
Zmluva bola zverejnená: 30.03.2017 / 08:08:46,
nadobudla účinnosť: 31.03.2017
Predmet Dodatok č. 11 k nájomnej zmluve o najme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej dňa 29. 6. 2005
Partner Mesto Hurbanovo
Cena 68000.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.11.2014
Platnosť od 06.11.2015
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 48bcd485160
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie