zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 3/2016
Zmluva bola zverejnená: 30.03.2017 / 09:09:08,
nadobudla účinnosť: 31.03.2017
Predmet Dodatok č.4 K zmluve č. 45/03/07680/05 nájme časti vodného zdroja Pavlov Dvor, prevádzkovanie vrtu HH-1 v k. ú. Bohatá a preprave vody do verejného vodovodu Svätý Peter
Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 15.04.2016
Platnosť od 16.04.2016
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 48bd7457d80
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie