zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 9/2017
Zmluva bola zverejnená: 15.05.2017 / 12:12:16,
nadobudla účinnosť: 16.05.2017
Predmet Kúpna zmluva na zásahové obleky
Partner Milan Mišura, Slovany 150, Slovany, 03843
Cena 800.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 15.05.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 49e5520b860
Ing. Marek Straka
starosta obce