zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 10/2017
Zmluva bola zverejnená: 08.06.2017 / 15:03:58,
nadobudla účinnosť: 09.06.2017
Predmet Zmluva o propagácii a reklame
Partner Realityalpia, s.r.o., A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, ,
Cena 50.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 07.06.2017
Platnosť od 07.06.2017
Platnosť do 31.07.2017
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4a6f680c0c0
Ing. Marek Straka
starosta obce