zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20170612
Zmluva bola zverejnená: 12.06.2017 / 13:01:26,
nadobudla účinnosť: 13.06.2017
Predmet Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
Partner Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31, Košice, 04291
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 10.05.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 3.
Dodatok bol zverejnený: 30.10.2017 / 11:11:42,
nadobudol účinnosť: 31.10.2017
Predmet Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
Partner Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31, Košice, 04291
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 30.10.2017
Dátum účinnosti 31.10.2017
Dátum podpisu 27.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 1.
Dodatok bol zverejnený: 30.10.2017 / 11:11:48,
nadobudol účinnosť: 31.10.2017
Predmet Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
Partner Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31, Košice, 04291
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 30.10.2017
Dátum účinnosti 31.10.2017
Dátum podpisu 27.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 2.
Dodatok bol zverejnený: 30.10.2017 / 11:11:45,
nadobudol účinnosť: 31.10.2017
Predmet Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
Partner Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31, Košice, 04291
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 30.10.2017
Dátum účinnosti 31.10.2017
Dátum podpisu 27.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 4.
Dodatok bol zverejnený: 30.10.2017 / 11:11:38,
nadobudol účinnosť: 31.10.2017
Predmet Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
Partner Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31, Košice, 04291
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 30.10.2017
Dátum účinnosti 31.10.2017
Dátum podpisu 27.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4a803c02bf0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce