zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 197/2017
Zmluva bola zverejnená: 27.07.2017 / 12:12:06,
nadobudla účinnosť: 28.07.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
Partner Úrad vlády SR, IČO: 00151513, Námestie slobody 1, Bratislava 1, 81370
Cena 1500.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 10.07.2017
Platnosť od 01.08.2017
Platnosť do 31.12.2017
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4b72c75a280
Ing. András Bartal
starosta obce