zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 13/2017
Zmluva bola zverejnená: 21.08.2017 / 08:08:24,
nadobudla účinnosť: 22.08.2017
Predmet Zmluva o pripojení
Partner Benestra, s.r.o., IČO: 46303502
Cena 12.40 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 16.08.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4bd7596db00
Ing. Marek Straka
starosta obce