zmluvy.eGov.sk
Obec Kľak, 966 77 Kľak č. 9, 966 77 Kľak
kód obce 516902, IČO 00320722

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 160/2017
Zmluva bola zverejnená: 06.09.2017 / 07:07:50,
nadobudla účinnosť: 07.09.2017
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Kľak_71 - mapy
Partner MAPA Slovakia Digital, s.r.o., IČO: 45325600, Dvojkrížna 49, Bratislava, 821 06
Cena 251.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 04.09.2017
Platnosť od 04.09.2017
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4c108085ca0
Ľuboš Haring
starosta obce