zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/268
Zmluva bola zverejnená: 13.09.2017 / 09:09:59,
nadobudla účinnosť: 14.09.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 1067577.89 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 07.09.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 27.03.2018 / 11:11:36,
nadobudol účinnosť: 28.03.2018
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/268
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 1039252.80 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 27.03.2018
Dátum účinnosti 28.03.2018
Dátum podpisu 26.03.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 2
Dodatok bol zverejnený: 06.06.2018 / 16:04:31,
nadobudol účinnosť: 07.06.2018
Predmet
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 1039252.52 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 06.06.2018
Dátum účinnosti 07.06.2018
Dátum podpisu 06.06.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 3
Dodatok bol zverejnený: 15.08.2018 / 13:01:23,
nadobudol účinnosť: 16.08.2018
Predmet Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2015-6/268
Partner Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 15.08.2018
Dátum účinnosti 16.08.2018
Dátum podpisu 15.08.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4c37bf983f0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce