zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20170929
Zmluva bola zverejnená: 29.09.2017 / 11:11:12,
nadobudla účinnosť: 30.09.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
Partner Slovenský červený kríž, základná organizácia Svätý Peter, Malá 45, Svätý Peter, 94657
Cena 200.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 11.09.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ca5f067000
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce