zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20-2017
Zmluva bola zverejnená: 05.10.2017 / 13:01:52,
nadobudla účinnosť: 06.10.2017
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Partner Ing. Juliana Farkasová, IČO: 36110345, Námestie hrdinov 7, Nové Zámky, 94001
Cena 2100.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 02.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4cc9366ad10
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce