zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 4/1000092911
Zmluva bola zverejnená: 11.10.2017 / 14:02:36,
nadobudla účinnosť: 12.10.2017
Predmet Zmluva č. 4/ 1000092911 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36550949, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960
Cena 20.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 29.09.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4cea78a38d0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce