zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 83/2017
Zmluva bola zverejnená: 12.10.2017 / 15:03:36,
nadobudla účinnosť: 13.10.2017
Predmet Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Partner STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
Cena 5835.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 06.10.2017
Platnosť od 06.10.2017
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 05.04.2018 / 13:01:40,
nadobudol účinnosť: 06.04.2018
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Partner STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
Cena 5835.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 05.04.2018
Dátum účinnosti 06.04.2018
Dátum podpisu 05.01.2018
Platnosť od 05.01.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 2
Dodatok bol zverejnený: 05.04.2018 / 13:01:36,
nadobudol účinnosť: 06.04.2018
Predmet Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Partner STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
Cena 5835.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 05.04.2018
Dátum účinnosti 06.04.2018
Dátum podpisu 12.02.2018
Platnosť od 12.02.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 3
Dodatok bol zverejnený: 12.06.2018 / 09:09:58,
nadobudol účinnosť: 13.06.2018
Predmet Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Partner STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
Cena 5835.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 12.06.2018
Dátum účinnosti 13.06.2018
Dátum podpisu 23.05.2018
Platnosť od 23.05.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 4
Dodatok bol zverejnený: 27.06.2018 / 14:02:05,
nadobudol účinnosť: 28.06.2018
Predmet Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.
Partner STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
Cena 5835.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 27.06.2018
Dátum účinnosti 28.06.2018
Dátum podpisu 25.06.2018
Platnosť od 25.06.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4cf6c240600
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce