zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171006
Zmluva bola zverejnená: 19.10.2017 / 14:02:04,
nadobudla účinnosť: 20.10.2017
Predmet Zmluva o dielo
Partner Make Technology s.r.o., IČO: 35 856 599, Hradná 3, Bratislava, 841 10
Cena 1027440.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 06.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4d29c0e82f0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce