zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva BBSC/05141/2017
Zmluva bola zverejnená: 14.11.2017 / 10:10:25,
nadobudla účinnosť: 15.11.2017
Predmet Zmluva na zimnú údržbu MK 2017-2018
Partner Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., IČO: 36836567
Cena 20.50 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 10.11.2017
Platnosť od 20.11.2017
Platnosť do 31.03.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4dc24fe72f0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce