zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 122/2017
Zmluva bola zverejnená: 22.11.2017 / 14:02:20,
nadobudla účinnosť: 23.11.2017
Predmet Zmluva o nájme pozemku
Partner Mária Chromiaková, IČO: 50735241, Medveďovej 34 34/, Bratislava, 85104
Cena 65.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 31.10.2017
Platnosť od 01.11.2017
Platnosť do 31.12.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 154/2019
Dodatok bol zverejnený: 21.01.2020 / 11:11:56,
nadobudol účinnosť: 22.01.2020
Predmet Zmluva o nájme pozemku
Partner Mária Chromiaková, IČO: 50735241, Medveďovej 34 34/, Bratislava, 85104
Cena 65.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 21.01.2020
Dátum účinnosti 22.01.2020
Dátum podpisu 16.12.2019
Platnosť od 16.12.2019
Platnosť do 31.12.2024
Periodicita mesačne
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4dfc42689d0
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce