zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva bola zverejnená: 05.12.2017 / 11:11:43,
nadobudla účinnosť: 06.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena o uložení el. a vodov. prípojky
Partner Patrik Morvay, Lucia Žatková
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 13.11.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4e49fc67f60
Ing. Milan Mokrý
starosta obce