zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o reklame
Zmluva bola zverejnená: 05.12.2017 / 12:12:38,
nadobudla účinnosť: 06.12.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí príspevku na nákup sladkostí do mikulášskych balíčkov
Partner COOP Jednota SD, IČO: 00169030
Cena 50.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 15.11.2017
Platnosť od 15.11.2017
Platnosť do 20.12.2017
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4e4a27fe880
Ing. Milan Mokrý
starosta obce