zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o dielo na stavebné práce
Zmluva bola zverejnená: 11.12.2017 / 14:02:59,
nadobudla účinnosť: 12.12.2017
Predmet Zmluva o dielo na stavebné práce Viacúčelové ihrisko v Horných Hámroch
Partner Stavoimpex s.r.o, IČO: 46254269
Cena 147260.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 24.11.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4e6f54be620
Ing. Milan Mokrý
starosta obce