zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dohoda číslo 17/27/054/378
Zmluva bola zverejnená: 15.12.2017 / 09:09:52,
nadobudla účinnosť: 16.12.2017
Predmet Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvárania prac. miest Šanca pre mladých
Partner ÚPSVaR Banská Štiavnica, IČO: 30794536
Cena 4534.32 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 13.12.2017
Platnosť od 13.12.2017
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4e99ba32640
Ing. Milan Mokrý
starosta obce