zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. NR152296
Zmluva bola zverejnená: 18.12.2017 / 15:03:37,
nadobudla účinnosť: 19.12.2017
Predmet Zmluva č. NR152296 o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch
Partner RECobal s.r.o., IČO: 47257997, Bohrova1, Bratislava, 85101
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 12.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4eab1f74530
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce