zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171219
Zmluva bola zverejnená: 20.12.2017 / 14:02:38,
nadobudla účinnosť: 21.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Alexander Čalava; Jana Čalavová; č.2 František Janíček; Helena Janíčeková; č.3 Alexander Kládek; Mária Kládeková; č.4 Ján Guba; Alžbeta Gubová; č.5 Irena Róžášová; Ladislav Rózsás; Irena Róžášová; Ľudovít Róžáš; č.6 Benjamín Jóba; Júlia Jóbová; č.7 Alexander Tóth; Rozália Tóthová; č.8 Annamária Lévayová; č.9 Viliam Zsidek; č.10 Ján Duna; Žofia Dunová; č.11 Tibor Németh Ing.; Renáta Némethová; č.12 Margita Hengeričová; č.13 Viliam Kajan; Tibor Kajan; č.14 Marianna Ďurčovičová; Juliana Száková; č. 15 Zoltán Nagy; Katarína Nagyová; č. 16 Zoltán Nagy; č.17 Roland Jančár; č.18 Mária Bareiánová; č.19 Oto Néma, č.1 Pionierska 886/13; Pionierska 886/13; č.2 Pionierska 884/15; Pionierska 884/15; č.3 Pionierska 891/24; Pionierska 891/24; č.4 Pionierska 887/20; Pionierska 887/20; č.5 Pionierska 892/14; Pionierska 880/19; Pionierska 892/14; Dolná 36/3; č.6 Pionierska 889/22; Pionierska 889/22; č.7 Hlavná 301/37; Hlavná 301/37; č.8 Hlavná 299/35; č.9 Malá č. 512/54; č.10 Hlavná 317/53; Hlavná 317/53; č.11 Mudroňovská cesta 107/20; Mudroňovská cesta 107/20; č.12 Hlavná 273/9; č.13 Hlavná 303/39; Hlavná 303/39; č.14 Marcelovská cesta 391/19; Hlavná 366/104; č.15 Hlavná 278/16; Hlavná 278/16; č.16 Hlavná 278/16; č.17 Hlavná 287/23; č.18 Hlavná 291/27; č.19 Mudroňovská cesta 85/11, Svätý Peter, 946 57
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k.ú. Svätý Peter: č. 1 evidovanej na LV č. 809 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/59, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 113 m2. č. 2 evidovanej na LV č. 962 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 672 m2 . č. 3 evidovanej na LV č. 758 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/24, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 780 m2 . č. 4 evidovanej na LV č. 756 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 519 m2 č. 5 evidovanej na LV č. 631 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/32, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 520 m2 č. 6 evidovanej na LV č. 1296 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 465 m2 . č. 7 evidovanej na LV č. 665 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 505/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 686 m2 . č. 8 evidovanej na LV č. 282 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 503/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 747 m2. č. 9 evidovanej na LV č. 1201 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 513, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1304 m2. č. 10 evidovanej na LV č. 1157 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 519/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1021 m2 č. 11 evidovanej na LV č. 1180 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 251/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 634 m2 č. 12 evidovanej na LV č. 39 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 468/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 661 m2. č. 13 evidovanej na LV č. 903 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 505/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 638 m2 č. 14 evidovanej na LV č. 218 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 82, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1060 m2 č. 15 evidovanej na LV č. 1035 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 92/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 930 m2. č. 16 evidovanej na LV č. 550 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 97/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1459 m2. č. 17 evidovanej na LV č. 562 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 482, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 638 m2. č. 18 evidovanej na LV č. 182 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 486, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1094 m2. č. 19 evidovanej na LV č. 1884 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 465/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 326 m2.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ec2975b440
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce