zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171221
Zmluva bola zverejnená: 21.12.2017 / 12:12:00,
nadobudla účinnosť: 22.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Havran Matej; Havranová Mária; č.2 Horváthová Zuzana; č.3 Ernecz Peter; Erneczová Monika; č.4 Jankóová Helena; č.5 Répáš Rudolf; Répášová Helena; č.6 Pócs Štefan; č.7 Pócsová Veronika; Pócsová Zita; Pócs Štefan; č.8 Markovics Peter; Markovicsová Mária; č.9 Petresová Helena; č.10 Toma Alexander; č.11 Szabó Zoltán; Szabóová Terézia; č.12 Pillár Juraj; č.13 Mészáros Ján; Mészárosová Mária; č.14 Vargová Zuzana; Oláh Imrich MUDr.; č.15 Sárközi Mário; Sárköziová Adriana; č.16 Moravcsíková Monika; ; č.17 Kovács Tibor; KovácsováNoémi,; č.18 Andová Anna; Andó Juraj; Ando Tibor; Andó Jaroslav; Gubová Anna; č.19 Gál Alexander; č.20 Répás Ján; Répásová Judita; Szláviková Mária, č.1 Mierová č. 125/13; Mierová č. 125/13; č.2 Mierová č. 119/7; č.3 Severná č.184/4, Severná č.184/4; č.4 Školská č. 234/30; č.5 Mierová č. 133/24; Mierová č. 133/24; č.6 Malá č. 544/90; č.7 Malá č. 544/90; Malá č. 544/90; Malá č. 544/90; č.8 Mierová č. 132/22; Mierová č. 132/22; č.9 Malá č. 552/98; č.10 Malá č. 533/47; č.11 Malá č. 476/4; Malá č. 477/5; č.12 Dlhá č. 972/12; č.13 Cintorínska č. 608/7; Cintorínska č. 608/7; č.14 Hlavná č. 265/1A; Sitnianska č. 3577/36; č.15 Horná č. 54/39; Poľná č. 602/4; č.16 Poľná č. 606/12; Poľná č. 606/12; č.17 Hlavná č. 288/26; Pribetská č. 902/64; č.18 Cintorínska č. 609/5; č. 1005; Cintorínska č. 609/5; Cintorínska č. 620/18; Hurbanovská cesta č. 846/61;č.19 Gúgska č. 5363/19; č.20 Malá č. 479/7; Malá č. 479/7; Starohorská č. 509/6, Svätý Peter; č.14 Nové Zámky; č.17 Hurbanovo – Bohatá; č.18 Horné Saliby; č.19 Nové Zámky; č.20 Dulovce;, 946 57; 947 01; 925 03; 940 01; 946 56
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k.ú. Svätý Peter: č.1 evidovanej na LV č. 979 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 455, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1162 m2. č.2 evidovanej na LV č. 4127 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 449/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 924 m2 . č. 3 evidovanej na LV č. 35 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 450/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 476 m2 . č.4 evidovanej na LV č. 880 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 451, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 896 m2 . č.5 evidovanej na LV č. 574 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 272, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 362 m2. č.6 evidovanej na LV č. 366 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 583, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 687 m2 . č.7 evidovanej na LV č. 269 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 736/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 664 m2. č.8 evidovanej na LV č. 849 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 274/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1072 m2 . č.9 evidovanej na LV č. 416 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 728, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 889 m2 č.10 evidovanej na LV č. 932 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 575, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1178 m2 . č.11 evidovanej na LV č. 919 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 523/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 504 m2. č.12 evidovanej na LV č. 636 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 519/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 452 m2 . č.13 evidovanej na LV č. 230 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 710/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 800 m2. č.14 evidovanej na LV č. 3860 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 497, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 839 m2. č.15 evidovanej na LV č. 454 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 714/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 392 m2 č.16 evidovanej na LV č. 232 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 710/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 455 m2. č. 17 evidovanej na LV č. 1327 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 81/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 600 m2 č.18 evidovanej na LV č. 515 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 730/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 420 m2 č.19 evidovanej na LV č. 64 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 579/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 510 m2 . č.20 evidovanej na LV č. 680 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 524/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 704 m2.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4eceb561850
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce