zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171221
Zmluva bola zverejnená: 21.12.2017 / 13:01:48,
nadobudla účinnosť: 22.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Ancsinová Anna Mgr.; Mázsárová Ildikó; č.2 Jobbágy Jozef Ing.; Jobbágyová Jolana Ing.; č.3 Žideková Mária; č.4 Szondra Pavol Ing.; Szondrová Zuzana; č.5 Szondra Pavol Ing.; Szondrová Zuzana; č.6 FábiánováAndrea; č.7 Szabó Ladislav; č.8 Jobbágy Jozef Ing.,; Jobbágyová Jolana Ing.; č.9 Majtán Ján Ing.; Majtánová Silvia; č.10 Majtán Ján Ing., ; Majtánová Silvia; č.11 Adamik Ján Mgr. Ing.; AdamikováAnikó Bc.; č.12 Markovics Štefan; Markovicsová Mária; č.13 Túróczi Pavol; Túrócziová Mária; Túrócziová Mária; č.14 Kelko Ľubomír; č.15 Kerekes Jozef; Kerekesová Juliana; č.16 Morongová Anna; č.17 Bilková Alžbeta; č.18 Levanská Renáta; č.19 MarkovicsováCsilla, č.1 Mierová č. 129/17; Mierová č. 129/17; č.2 Hlavná č. 279/15; Hlavná č. 279/15; č.3 Hlavná č.315/51; č.4 Malá č. 525/39; Malá č. 525/39; č.5 Malá 525/39; Malá č. 525/39; č.6 Hlavná č. 285/21; č.7 Hlavná 1188/22; č.8 Hlavná č. 279/15; Hlavná č. 279/15; č.9 Malá č.485/13; Malá č.485/13; č.10 Malá č.485/13; Malá č.485/13; č.11 Hlavná č.290/28; Hlavná č.290/28; č.12 Hlavná 308/46; Hlavná 308/46; č13 Hlavná 309/45; Hlavná 309/45; Hlavná 309/45; č.14 Dlhá č.994/34; č.15 Hlavná č. 300/38; Hlavná č. 300/38; č.16 Hlavná č. 302/40; č.17 Hlavná č. 310/48; č.18 Hlavná č. 283/19; č.19 Mierová č. 126/16, Svätý Peter, 946 57
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k.ú. Svätý Peter: č.1 evidovanej na LV č. 584 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 457/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 693 m2. č.2 evidovanej na LV č. 847 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 458/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1327 m2 . č. 3 evidovanej na LV č. 659 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 516, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1360 m2 . č.4 evidovanej na LV č. 784 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 63/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1433 m2. č.5 evidovanej na LV č. 784 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 44, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1284 m2. č.6 evidovanej na LV č. 1125 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 481, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 860 m2 . č.7 evidovanej na LV č. 1040 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 85/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 742 m2 . č.8 evidovanej na LV č. 847 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 474, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 619 m2. č.9 evidovanej na LV č. 736 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 531/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 479 m2. č.10 evidovanej na LV č. 736 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 461/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 352 m2. č.11 evidovanej na LV č. 943 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 70, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1897 m2 . č.12 evidovanej na LV č. 121 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 809 m2. č.13 evidovanej na LV č. 499 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 510/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 873 m2. č.14 evidovanej na LV č. 237 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 62, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1086 m2 . 5 evidovanej na LV č. 542 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 53, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 737 m2 . č.16 evidovanej na LV č. 1555 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 557 m2 . č.17 evidovanej na LV č. 572 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 30, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 625 m2 . č.18 evidovanej na LV č. 1140 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 479/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 497 m2 . č.19 evidovanej na LV č. 164 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 289/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 654 m2 .
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ed0209d9b0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce