zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171222
Zmluva bola zverejnená: 22.12.2017 / 15:03:52,
nadobudla účinnosť: 23.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Hegedűš Ján, Hegedűsová Alžbeta; č.2 Némethová Terézia, Šárköziová Helena, Kajanová Mária; č.3 Adamik Juraj, Balla Zoltán; č.4 Zacharová Erika; č.5 Pluhár Milan, Pluhárová Judita; č.6 Machniczová Margita, Rusnáková Judita, Lőrinczová Andrea, Cirleová Margita, Györgyová Iveta; č.7 Sárközi Vendelín, Sárköziová Zlatica; č.8 Galisová Dorota; č.9 Lacho Daniel, Lachová Tímea; č.10 Urbáneková Nikoleta; č.11 Dikan Štefan, Dikanová Alžbeta; č.12 Molnár Imrich, Molnárová Júlia; č.13 Vörös Peter; č.14 Nagy Karol; č.15 Bencsíková Gizela; č.16 Szudárová Mária, č.1 Hurbanovská č. 844/59, Hurbanovská č. 844/59; č.2 Mierová č. 152/62, Krátka č. 92/15, Školská č. 239/49; č.3 Krátka č. 96/7, Nová č.1097/16; č.4 Pivničná č. 1049/49; č.5 Pionierska č. 899/6, Pionierska č. 899/6; č.6 Široká č. 443/6, ul. Gen. Klapku č. 3043/64, Široká č. 1231/48D, Podzáhradná ul. č. 968/14, Marcelovská cesta č. 383/11; č.7 Široká č. 444/8, Široká č. 444/8; č.8 Palatínova č. 2742/57; č.9 Široká č. 446/12, Široká č. 446/12; č.10 Svätý Peter; č.11 Široká č. 448/16, Široká č. 448/16; č.12 Široká č. 449/18, Široká č. 449/18; č.13 Široká 452/22; č.14 Dlhá č. 982/22; č.15 Široká 458/28, č.16 Široká 466/36, Svätý Peter, č.6 Komárno, Pribeta, č.8 Komárno, 946 57, 945 01, 946 55
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 22.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k. ú. Svätý Peter: č. 1 evidovanej na LV č. 1602 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 166/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 180 m2 . č. 2 evidovanej na LV č. 678 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 305, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 255 m2 č. 3 evidovanej na LV č. 3848 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 300, druh pozemku záhrada o celkovej výmere 300 m2 č. 4 jevidovanej na LV č. 801 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 288/1, druh pozemku záhrada o celkovej výmere 296 m2 . č. 5 evidovanej na LV č. 666 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 476 m2 . č. 6 evidovanej na LV č. 175 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 900, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 561 m2 č. 7 evidovanej na LV č. 1298 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 903, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1034 m2 . č. 8 evidovanej na LV č. 836 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 906, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 810 m2 č. 9 evidovanej na LV č. 2439 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 907/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 787 m2. č. 10 evidovanej na LV č. 766 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 910, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 380 m2 č. 11 evidovanej na LV č. 387 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 911/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 718 m2 . č. 12 evidovanej na LV č. 210 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 914, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 551 m2. č. 13 evidovanej na LV č. 399 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 916/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 740 m2 . č. 14 evidovanej na LV č. 2240 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 916/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 581 m2 . č. 15 evidovanej na LV č. 1161 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 919/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 831 m2 . č. 16 evidovanej na LV č. 61 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 922/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 867 m2 .
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ed9a98d8b0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce