zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 108/MV-NR/2017
Zmluva bola zverejnená: 22.12.2017 / 15:03:57,
nadobudla účinnosť: 23.12.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
Partner Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, IČO: 00151866, Štefánikova trieda 69, Nitra, 949 01
Cena 10000.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 13.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ed9d5241d0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce