zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20172712
Zmluva bola zverejnená: 27.12.2017 / 14:02:32,
nadobudla účinnosť: 28.12.2017
Predmet Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Svätý Peter
Partner Slovenský futbalový zväz, IČO: 00687308, Tomášikova 30C, Bratislava, 82101
Cena 25000.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 15.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ee37b23190
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce