zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 121752892
Zmluva bola zverejnená: 08.01.2018 / 10:10:11,
nadobudla účinnosť: 09.01.2018
Predmet Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Partner Západoslovenská distribučná, IČO: 36 361 518, Čulenova 6, Bratislava, 816 47
Cena 4.66 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4f1da7c29f0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce